Terpenland. Archeologie langs het wad.

Terpenland, Archeologie langs het Wad. Na Hegeintum, waar wij de Vredeman de Vries Prijs mee wonnen, zijn nu ook Firdgum, Wijnaldum én Oudebildtzijl voorzien van een nieuwe tentoonstelling. Dennis van de Werf maakte weer een prachtige registratie van ons werk.

Hofmeijer Dekker werkt van visie naar vorm. We maken betekenisvolle ontwerpen, die ontstaan door focus, intuïtie en samenwerking en werken dienstbaar aan de functie.

Dat geldt voor producten, ruimtes en processen. Wij zien een ontwerp als de drager van een verhaal dat de moeite waard is om te vertellen. We volgen ons gevoel, terwijl we steeds scherp houden waar het om gaat: de mensen die het gaan gebruiken.

Hofmeijer Dekker maakt gebruik van ontwerpers die elkaars kracht, expertise en ervaring benutten. Zo kunnen we altijd een inspirerend ontwerpteam – klein of groot – samenstellen dat past bij de opdracht én bij de opdrachtgever. Gestructureerd en in een fijne, persoonlijke sfeer. Of het nu om een compacte vraag, een langdurig traject of een label gaat: we investeren in goede, open relaties als basis voor elke samenwerking.

We zijn doorzetters, die graag de vaart erin houden en snel schakelen als we nieuwe mogelijkheden zien. De combinatie van onze creatieve, kritische blik en oprechte betrokkenheid leidt tot verrassende, doelmatige ontwerpen.

Museum Joure It Pakhûs

In het Pakhûs van Museum Joure vind je de tijdlijn, deze gaat over de geschiedenis van Douwe Egberts van 1900 tot nu.